Türcülük ve Hakimiyet Hazzı

İnsanoğlu yer yüzünde yaşamaya başladığı zamandan beri, çevresini anlamlandırmaya ve dönüştürmeye başlamıştır. İlk olarak insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatta kaldığını düşünürsek, diğer türlerle etkileşimi ilk olarak varlık mücadelesi biçiminde kendini göstermiştir. Bodin yemek kültürünün ve geleneklerin doğayı nasıl değiştirdiğine dair sorulara cevap aramıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere insanların toplayıcılıktan zamanla avcılığa geçmesi de tüm yerleşik kültürleri kökten değiştirmiştir. Basit silahlardan ok ve yay gibi- … Okumaya devam et Türcülük ve Hakimiyet Hazzı