Sabit Yazı

16 Ton ve Maden İşçiliği Üzerine Sorgulamalar

  “You load sixteen tons, what do you get Another day older and deeper in debt Saint Peter don’t you call me ’cause I can’t go I owe my soul to the company store” Bugünlerde çok sık duyduğumuz 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı şeklinde verilen son dakika haberleri üzerine maden işçiliğinin geçmişten günümüze kısa serüvenini anlatan bir kaynak taradım. Bunun neticesinde Ümit Kıvanç’ın … Okumaya devam et 16 Ton ve Maden İşçiliği Üzerine Sorgulamalar

Antik Mısır ve Batı Mimarisine Etkileri

         Mısırın Romalılar tarafından fethedilmesi, aslında binlerce yıldır kendi içinde izole bir şekilde yaşayan mısır kültürünün dünya ile etkileşime girmesine olanak sağlamıştır. Bu etkileşim kendini en başta kültürel olarak belli etmiştir; çünkü antik mısır sanatı ve yapıları diğer uygarlıklardan daha farklı yapılar ve stiller içermekteydi. Hatta batı dünyası için bu sanat ve inanç sistemi o kadar ilgi uyandırmış olmalı ki günümüze kadar etkileri sürmüştür. İlk … Okumaya devam et Antik Mısır ve Batı Mimarisine Etkileri

Adil Kral Hammurabi

  “ Neşeyle yapılan sarayın batsın! Sarayın bir harabeye dönsün! Sarayının tuğlaları çamur olarak çukurlarına dönsün! Yörenlerin, şölenlerin yapıldığı yerlerdeki yıkıntıların tepesinde tilkiler kuyruk sallasın!” ( M.Ö 2500) M.Ö 25000 hatta 3000’li yıllarda Mezopotamya’da hüküm süren krallar tüm bölgeyi kendi yönetimleri altında birleştirmek için çoğu zaman işgal etmek istedikleri devletlere acımasız davranmışlardır. Yukarıdaki bir Sümer bedduasından alınan örneğe bakılırsa kralların ne kadar acımasız olduğu anlaşılır. … Okumaya devam et Adil Kral Hammurabi

Kraliçe Viktorya Dönemi Kadın İşçiler

19. yüzyıl ekonomik gelişmeler, devlet düzeni ve aile yaşantısı bakımından pek çok değişimin gerçekleştiği bir yüzyıl olmuştur. Özellikle İngiltere’de artan nüfus ve üretim bu devrin belirleyici gücü olarak ön plana çıkartmıştır. Viktorya döneminde ise Birleşik Krallık endüstriyel gelişmesini sürdüren emperyalist bir devletti. Kraliçe Viktorya Dönemi pek çok tarihçi tarafından ekonomik refah seviyesi ve kadınların kamusal alanda görünür olması arasında negatif korelasyonun yaşandığı dönem olarak yorumlanır. … Okumaya devam et Kraliçe Viktorya Dönemi Kadın İşçiler

Türcülük ve Hakimiyet Hazzı

İnsanoğlu yer yüzünde yaşamaya başladığı zamandan beri, çevresini anlamlandırmaya ve dönüştürmeye başlamıştır. İlk olarak insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatta kaldığını düşünürsek, diğer türlerle etkileşimi ilk olarak varlık mücadelesi biçiminde kendini göstermiştir. Bodin yemek kültürünün ve geleneklerin doğayı nasıl değiştirdiğine dair sorulara cevap aramıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere insanların toplayıcılıktan zamanla avcılığa geçmesi de tüm yerleşik kültürleri kökten değiştirmiştir. Basit silahlardan ok ve yay gibi- … Okumaya devam et Türcülük ve Hakimiyet Hazzı